Przedimki: a, an, the oraz przedimek zerowy (3)

Uzupełnij używając: a, an, the lub - .


1. worst
2. twice month
3. play chess
4. imaginative person
5. hard-working people
6. half hour ago
7. at work
8. in middle
9. best
10. intelligent women
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone