Przedimki: a, an, the oraz przedimek zerowy (2)

Uzupełnij używając: a, an, the lub - .


1. moon
2. United States of America
3. last page
4. work as pediatrician
5. learn salsa
6. go to school
7. play volleyball
8. at end
9. go on holidays
10. once year
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone