Minidialogi (8)

Uzupełnij luki w dialogach. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.


1. - Can you way to the nearest bus stop?
- Sorry, I’m a tourist myself.

2. - the next train to Boston?
- At midnight.

3. - Have a nice journey back home!
- Thank you, !
- Thank you!

4. - Let’s go to New York!
- I'm I can’t. I’m too busy right now.

5. - I’m flying to Greece tomorrow morning!
- nice!
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone