Minidialogi (5)

Uzupełnij luki w dialogach. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.


1. - My girlfriend has broken up with me.
- I’m hear that.

2. Who’s person in your family?
- My great-grandfather, he’s 97 years old!

3. - Tom, meet my parents.
- How are you? It’s a you.

4. - Happy birthday, Mary!
- !

5. I’m free tonight. Any suggestions?
- Why go to the cinema?
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone