Znajomość funkcji językowych - Minidialogi (1)

Uzupełnij luki w dialogach. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.


1. - Can your name for me, please?
- It’s J-O-H-N-S-O-N

2. - What does your mum ?
- She’s tall and slim. She has long brown hair and hazel eyes.

3. - What are you most in?
- Motorcycles and cars. I know everything about them!

4. - you born?
- In London, England.

5. - your father weigh?
- 85 kg.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone