Tłumaczenie fragmentów zdań - Rozgrzewka językowa (1)

Przetłumacz zwroty na j. angielski. Możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.


1.największy -
2.skręć w lewo -
3.o której godzinie -
4.w lutym -
5.w tym momencie -
6.tak mały jak -
7.tamte kwiaty -
8.w internecie -
9.według mnie -
10.jej ulubiona zabawka -

Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone