Transformacje ze słowem kluczem (11)

Użyj wyrazów w nawiasie w niezmienionej formie oraz dodaj wszelkie niezbędne elementy aby utworzyć zdania/pytanie. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. This computer is $85. The one we saw yesterday was $65. (EXPENSIVE)
This computer IS the one we saw yesterday.
2. If it doesn’t rain, we will go out. (UNLESS)
We will go out .
3. You are 170 cm tall. Tom’s height is the same. (TALL)
I am Tom .
4. Why wasn’t Tom present during the lesson? (ABSENT)
Why during the lesson ?
5. They have too little money to go on holiday. (ENOUGH)
They haven't to go on holiday.
6. All the people know the new singer. (EVERYONE)
the new singer.
7. If we don’t hurry up, we’ll miss the bus. (UNLESS)
up, we'll miss the bus.
8. We were having dinner. The phone rang in the middle of dinner. (WHILE)
having dinner the phone rang.
9. While Sue was talking on the phone Steve came in the room. (WHEN)
Sue was talking on the phone in the room.
10. Who does this book belong to? (WHOSE)
book ?

Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone