Transformacje ze słowem kluczem (5)

Użyj wyrazów w nawiasie w niezmienionej formie oraz dodaj wszelkie niezbędne elementy aby utworzyć zdania/pytanie. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. Does this T-shirt belong to you? (YOURS)
Is ?
2. I have an intention to take up judo this year. (GOING)
take up judo this year.
3. I haven’t seen you for such a long time! (AGES)
I haven't seen .
4. Tom likes Mary and Mary likes Tom. (EACH)
Tom and Mary like .
5. Steve isn’t as smart as Alex. (THAN)
Alex is .
6. Passengers are not allowed to smoke here. (NOT)
Passengers here .
7. There is no sugar left. (ANY)
sugar left .
8. I was so tired that I could not concentrate on the lesson. (TOO)
I to concentrate on the lesson .
9. I’ll do the homework for you. (THAT)
Tina said do the homework for me.
10. Why don't we go to the parade? (HOW)
to the parade?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone