Transformacje ze słowem kluczem (2)

Użyj wyrazów w nawiasie w niezmienionej formie oraz dodaj wszelkie niezbędne elementy aby utworzyć zdania/pytanie. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. Tom is such a handsome man. (SO)
Tom .
2. Despite the bad weather we went jogging. (ALTHOUGH)
was bad we went jogging.
3. They very rarely study. (HARDLY)
They .
4. Mike said sorry to me. (APOLOGIZE)
Mike .
5. You should stop smoking. (UP)
You should .
6. Everyone must wear a helmet. (BE)
Helmets .
7. It would be a good idea to take the keys with you. (BETTER)
the keys with you .
8. Anita was the only girl who didn’t like pizza. (APART)
Everyone liked pizza Anita .
9. “I’m going out”, my mum said. (WAS)
My mum said that out .
10. My grandma would tell us stories every night when we were children. (USED)
My grandma us stories every night when we were children .

Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone