Transformacje ze słowem kluczem (1)

Użyj wyrazów w nawiasie w niezmienionej formie oraz dodaj wszelkie niezbędne elementy aby utworzyć zdania/pytanie. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. “I am sorry I broke your phone”, said Tony. (FOR)
Tony my phone.
2. The last time I saw you was in August. (HAVE)
I since August.
3. My brother is too short to be a basketball player. (NOT)
My brother to be a basketball player.
4. The final exam was easier than I thought. (NOT)
The final exam as I thought.
5. Do you feel like going out? (WOULD)
to go out?
6. Are you interested in Geography? (KEEN)
Are Geography?
7. There is no milk in the fridge. (ANY)
There in the fridge.
8. I won’t talk to him if he doesn’t apologize. (UNLESS)
I won't talk to him .
9. It was raining. This is why we didn’t go out. (BECAUSE)
We didn't go out raining .
10. Paris is bigger than Warsaw. (AS)
Warsaw as Paris.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone