Uzupełnianie fragmentów zdań (12)

Użyj wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie aby utworzyć logiczne i w pełni poprawne zdania bądź pytania. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.


1. I (not / finish / read) the book yet.
2. (If / John / come) to school, I will talk to him.
3. Look at the cloudy sky. It's (rain) .
4. Do you think your team (win) the next tournament?
5. My parents (go out) tonight. Would you like to visit me?
6. Chris was walking down the street when (someone / steal) his bag.
7. What (Diana / watch) on TV every evening?
8. She (not / be / interest) in music when she was a teenager.
9. (Someone / wave) at us. Who is it?
10. Do you (mind / open) the window?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone