Tłumaczenia fragmentów zdań (5)

Przetłumacz fragmenty zdań na j. angielski. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. I (złamałam nogę) last year.
2. Justyna Kowalczyk (wygrała) the gold medal in Oslo in 2013.
3. You shouldn’t eat (zbyt dużo tłuszczu) . It’s unhealthy!
4. Have (kiedykolwiek grałaś) tennis?
5. I'm (zamierzam zrobić) a presentation this weekend.
6. This is not just another sci-fi film. It’s brilliant. You (musisz go obejrzeć) !
7. “Home Alone?” Not again! (Ten film) is on TV every Christmas.
8. How often (chodzisz) to the local art gallery?
9. (Poczęstuj się) a piece of cake, please.
10. The grapes weren’t (wystarczająco świeże) so I didn’t buy them.
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone