Tłumaczenia fragmentów zdań (2)

Przetłumacz fragmenty zdań na j. angielski. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. Why (grasz) this silly computer game now?
2. It’s (najdroższy) watch in the shop.
3. Mark teaches people (jak prowadzić) a car.
4. Paulo Coelho’s books (są sprzedawane) in millions of copies.
5. An hour ago (był) a serious car accident in High Street.
6. (Wróciłem) home and then it started to rain.
7. I (nigdy nie widziałam) such a good movie.
8. (Zdejmij) your jacket. It’s hot in here.
9. I will inform you if (ona mi da) the results of the tests.
10. Mark finished (naprawiać) his bike and went for a ride.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone