Transformacje (3)

Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. She has taken my lunchbox.
My lunchbox by her.
2. This exercise isn’t easy enough for me.
This exercise is for me.
3. We are both beautiful.
She as me.
4. We’ll fail the exam if we don’t study harder.
We’ll fail the exam unless .
5. I haven’t got a lot of money. I can’t buy this gorgeous house.
If I had a lot of money, this gorgeous house.
6. I was listening to my favourite CD. The policeman came.
listening to my favourite CD, the policeman came.
7. “Do you like me?” he asked me.
He wanted to know him.
8. If we win the match, we can have a party.
We’ll have a party the match.
9. The last time I saw her was in July.
I since July.
10. Excuse me, where is the post office?
Excuse me, can you tell me where the .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone