Transformacje (10)

Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. This corridor is too narrow.
This corridor isn’t .
2. “Don’t touch that!” – said the teacher.
The teacher told me that .
3. My intention is to throw a party at the weekend.
I am a party at the weekend .
4. Tommy is taller than Ollie.
Ollie is as Tommy .
5. This guitar is so cool!
This is guitar .
6. This is my coat.
This coat .
7. I have nothing to tell you.
I don’t to tell you .
8. I trained really hard. I wanted to win.
I trained really hard because win.
9. I was writing a letter when you called me.
You called me writing a letter.
10. This is the man. I told you about him.
This is the man you about.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone