Transformacje (9)

Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. Tim left home before I got there.
When I got home left .
2. I can’t do anything about it.
I can it .
3. What time is the next train to Warsaw?
Do you happen to know what time the next train ?
4. The teacher always asks us a lot of questions.
We are lot of questions by the teacher.
5. If you don’t hurry up, we’ll be late.
Unless , we’ll be late .
6. They ought to study harder.
They harder .
7. I think he is rude.
In my rude .
8. Emma was so tired. She went to bed.
Emma was so tired to bed.
9. Children mustn’t use scissors.
Children are use scissors .
10. Damien plays the piano every Tuesday.
Damien plays the piano week .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone