Transformacje (8)

Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. Running in corridors is forbidden.
Students aren’t in corridors.
2. People must keep their dogs on a lead at all times.
Dogs on a lead at all times.
3. Tony is such a good player.
Tony plays .
4. You must see this movie!
You have this movie.
5. It’s not a good idea to throw rubbish on the streets.
We rubbish on the streets.
6. There are no apples in the bag.
There aren’t the bag.
7. All the workers in the office know how to be effective.
Everyone in the office be effective.
8. Reading books is obligatory for all the students.
All the students books.
9. I learned to ride a bike when I was four.
I learned to ride a bike at the .
10. The music is not loud enough.
The music quiet.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone