Transformacje (5)

Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. Why don’t we ask someone?
How about someone?
2. Where’s the nearest supermarket?
Do you happen to know where the ?
3. She will probably learn how to drive.
She is how to drive.
4. Did you participate in the competition?
Did you take competition?
5. “Stop talking!”, the teacher said.
The teacher told me .
6. She came home. Her parents had gone out earlier.
By the time she came home, her out.
7. If you don’t listen to me, you’ll be in trouble.
Unless me, you'll be in trouble.
8. I was jogging. I bumped into Ted.
While I I bumped into Ted.
9. Meg can learn very quickly.
Meg learner.
10. “Are you happy with yourself?” – my mum asked.
My mum asked me happy with myself .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone