Transformacje (4)

Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1.I went to London. I wanted to win the competition.
I went to London win the competition.
2.There was heavy rain last night.
It rained last night.
3.I dress elegantly. Maria is better at that.
Maria dresses than me.
4.This is too sour.
This enough.
5.This bike belongs to them.
This bike is .
6.There are only a few oranges left.
There aren’t left.
7.We want to travel to Australia next summer. We’ve already arranged to trip.
We are travel to Australia next summer.
8.Smoking is forbidden inside this building.
You this building.
9.We came to the party. They went home before that time.
They before we came to the party.
10.It’s not obligatory for you to climb this mountain.
You climb this mountain.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone