Transformacje (1)

Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.


1. There aren’t any interesting films on TV today.
There are films on TV today.
2. I think someone followed us here.
I think we .
3. When did they take these photos?
When were ?
4. These shoes are too small for me.
These shoes are not for me.
5. “Where do you come from?”, the teacher asked.
The teacher asked him from.
6. There are many clouds in the sky this morning.
It this morning.
7. They grow coffee in Brazil.
Coffee in Brazil.
8. We mustn’t go inside.
We to go inside.
9. We were swimming in the sea. It started to rain.
While in the sea, it started to rain.
10. Mike and I are both 2 metres tall.
Mike is me.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone