Similes - porównania (8)

Uzupełnij wyrażenia.


1. as as an owl
2. as as night
3. as as ice
4. as as a bird
5. as as gold
6. as as a mouse
7. as as a fruitcake
8. as as the hills
9. as as clockwork
10. as as mud
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone