Przymiotnik czy przysłówek? (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.