Przymiotniki z przedrostkiem -in i -un (2)

Wybierz poprawną odpowiedź.