Przymiotniki z końcówką -ed i -ing (1)

Przymiotnik z końcówką –ed czy –ing? Zdecyduj, którego użyć.