Przymiotniki z końcówką -ed i -ing (1)

Przymiotnik z końcówką –ed czy –ing? Zdecyduj, którego użyć.


 

Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone