Przymiotniki z końcówką -ed i -ing (5)

Wybierz poprawną odpowiedź.


 

Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone