Człowiek - Opisywanie wyglądu (2)

Zdecyduj, czego dotyczą podane poniżej wyrażenia używane przy opisywaniu wyglądu.


1. short
2. shoulder-length
3. hazel
4. pretty
5. highlights
6. round
7. dyed
8. ugly
9. medium-height
10. overweight
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone