Opisywanie wyglądu (1)

Zdecyduj, czego dotyczą podane poniżej wyrażenia używane przy opisywaniu wyglądu.


1. slanting
2. wavy
3. spiky
4. tall
5. bald
6. plump
7. good-looking
8. small
9. fringe
10. unattractive