Człowiek - Opisywanie wyglądu (is / has got)


1. slanting eyes
2. ugly
3. wavy hair
4. a fringe
5. attractive
6. slim
7. overweight
8. round eyes
9. shoulder-length hair
10. ugly
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone