Edukacja - Wyrażenia z czasownikami: do, make, take, have, be, get (2)

Którego czasownika używamy z wyrażeniami podanymi poniżej?


1. homework
2. a break
3. notes
4. late for school
5. the register
6. well in the exam
7. a bad grade
8. good at something
9. badly in the exam
10. bad at something
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone