Edukacja - Wyrażenia z czasownikami: do, make, take, have, be, get (1)

Którego czasownika używamy z wyrażeniami podanymi poniżej?


1. an exercise
2. progress
3. absent from school
4. your best
5. active part
6. into university
7. extra classes
8. caught cheating
9. a good grade
10. mistakes
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone