Żywienie - Pojemniki i inne (1)

Uzupełnij nazwami pojemników lub innymi wyrazami.


1. A of tuna
2. A of cola
3. A of toilet paper
4. A of crisps
5. A of milk
6. A of juice
7. A of chocolates
8. A of chocolate
9. A of flour
10. A of garlic
11. A of bread
12. A of cheese
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone