Diwali - pytania do dyskusji

Zapoznaj się z pytaniami. Omów odpowiedzi z innymi uczniami.
1. What do you know about Diwali?
2. When is it celebrated?
3. Where did it originate?
4. Have you ever celebrated Diwali? If yes, what did you do? If not, would you like to?


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone