Żywienie - Gotowanie - Czasowniki (1)

Spójrz na ilustrację i nazwij te czynności.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone