Wypowiedź pisemna - Rozgrzewka językowa - Dokończ zdanie (10)

Dokończ zdania według własnego pomysłu. Dodaj dodatkowe informacje aby rozwinąć swoją wypowiedź.
1. When I visited my grandparents last Saturday, we...
2. Last year, I went on a trip to...
3. During the school assembly, someone suddenly...
4. Yesterday evening, I was busy...
5. While I was waiting for my friend, I...
6. At the park, my friends and I decided to...
7. During the science experiment, our group...
8. Last summer, I had a fantastic adventure when...
9. When I woke up this morning, I realised...
10. At the sports event, my team...


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone