Wypowiedź pisemna - Wiadomość (Wyzwanie Dzień 5)

Jutro rozpoczynają się egzaminy. W wiadomości do kolegi:
- opisz swoje uczucia związane ze zbliżającymi się egzaminami,
- napisz, jak zamierzasz spędzić dzisiejsze popołudnie,
- zaproponuj, że spotkacie się po egzaminach.
Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Hey Robert,
As you probably remember, my exams start tomorrow.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone