Wypowiedź pisemna - Wpis na bloga (Wyzwanie Dzień 3)

Planujesz letnie wakacje. We wpisie na blogu:
- napisz, dokąd planujesz pojechać,
- wyjaśnij, dlaczego zdecydowałaś / zdecydowałeś się na to miejsce,
- poinformuj, że zamierzasz regularnie blogować w trakcie wyjazdu.

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Hello everyone,
As you know, summer holidays are just around the corner. I have already made some plans.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone