Rozumienie ze słuchu - Zadanie otwarte - Graffiti

Zapoznaj się z treścią nagrania, a następnie odpowiedz na pytania zgodnie z treścią nagrania.
1. What does the speaker think about graffiti?
2. Where has the speaker practised spraying so far?
3. Why is the speaker happy about the council's decision?


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone