Rozumienie ze słuchu - Zadanie otwarte - Argument with parents (Wyzwanie Dzień 1)

Zapoznaj się z treścią nagrania. Następnie odpowiedz na pytania zgodnie z nagraniem.
1. Why is Claudia angry with her parents?
2. What does Claudia think about her parents?
3. What does Claudia decide to do at the end of the conversation?


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone