Wypowiedź pisemna - Rogrzewka językowa - Spójniki (because) (2)

Dokończ zdania według własnego pomysłu. Pamiętaj aby wzbogacić swoje zdania np. użyciem przymiotników.
1. My friends often call their parents because...
2. I have never eaten snails before because...
3. My mother decided to change her job because...
4. Jane wants to become a doctor because...
5. I'm wearing a jacket because...
6. My father always has breakfast before going out because...
7. I'm going to bed early tonight because...
8. I don't want to go outside now because...
9. I didn't go to the party because...
10. I don't usually eat junk food because...


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone