Wypowiedź pisemna - E-mail (Wiosenny Mini Arkusz Egzaminacyjny)

Kilka dni temu rozpoczęła się wiosna. W e-mailu do koleżanki z Australii:
- wyraź swoje uczucia związane z nadejściem wiosny,
- opisz, jakie masz plany na pierwszy dzień maja,
- zaproponuj, aby koleżanka odwiedziła ciebie podczas majówki.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób.
Hi Sarah,
Guess what - spring is finally here!


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone