Wypowiedź pisemna - E-mail - Valentine's Day

Właśnie zakończył się twój związek na odległość. W e-mailu do koleżanki z Londynu:
- poinformuj, z jakiego powodu związek się zakończył,
- opisz uczucia, które ci towarzyszyły,
- przedstaw swoją aktualną opinię na temat związków na odległość,
- napisz, jakie masz plany na przyszłość, jeśli chodzi o związki na odległość.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 80 do 130 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (2 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).
Podpisz się jako XYZ.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Hi Amanda,
As you probably know by now, my long-term relationship has just end


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone