Wypowiedź pisemna - Email (Wyzwanie Dzień 1)

Kilka dni temu dokonałaś / dokonałeś zakupu przez internet, jednak otrzymany produkt nie spełnia Twoich oczekiwań. W mailu do koleżanki z Anglii:
- napisz, co kupiłaś / kupiłeś i dlaczego,
- wyjaśnij, dlaczego nie jesteś zadowolona / zadowolony z zakupu,
- poinformuj, co zamierzasz zrobić w tej sytuacji.

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Hi Max,
Do you often shop online? I do, but the last thing I bought was a total disappointment…


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone