Rozumienie ze słuchu - Zadania z lukami - Favourite series - Post-listening

Właśnie obejrzałaś / obejrzałeś ostatni odcinek twojego ulubionego serialu. W wiadomości do koleżanki:
- napisz o swoich wrażeniach
- zapytaj, czy ona już obejrzała ten odcinek
- zaproponuj spotkanie, podczas którego porozmawiacie o najlepszych momentach serialu

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Hi Jessica,
Guess what! I have just watched the last episode of my favourite series!


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone