Rozumienie ze słuchu - Zadania z lukami - Favourite series - Pre-listening

Zapoznaj się z pytaniami i odpowiedz na nie.
1. What is your favourite series?
2. What series are you watching at the moment?
3. How often and when do you watch your favourite series?
4. Why do some series become so popular?
5. Do your parents let you watch your favourite series whenever you want to?


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone