Rozumienie tekstów pisanych - Tekst z lukami - A dream come true - Post-reading (2)

Podjęłaś / Podjąłeś decyzje, że napiszesz książkę. W e-mailu do kolegi z Anglii:
- wyjaśnisz powody swojej decyzji
- poinformujesz, co będzie głównem tematem książki
- zapytasz, czy kolega chciałby być pierwszą osobą, która przeczyta książkę

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Dear Chris,
You won't believe it! I have finally made my decisions: I am going to write my own book!


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone