Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Job offer - Post listening (2)

Wyobraź sobie, że właśnie otrzymałaś / otrzymałeś nową pracę jako opiekun wyspy. W e-mail do koleżanki z Anglii:
- poinformuj o okolicznościach w jakich zostałaś / zostałeś zatrudniony
- wyjaśnij, jakie będą Twoje obowiązki
- napisz o swoich odczuciach związanych z pracą

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób.
Dear Katrin,
You won't believe it! I have just got a job as a caretaker of a beautiful island!


image
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone