Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Cooking - Post-listening (2)

Właśnie zakończył się Twój pierwszy kurs gotowania, w którym wzięłaś / wziąłeś udział. We wpisie na blogu:
- wyjaśnij, dlaczego zdecydowałaś / zdecydowałeś się na wzięcie udziału w kursie
- poinformuj, co ugotowałaś / ugotowałeś podczas kursu
- napisz o swoich odczuciach na temat kursu gotowania

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Hey everyone!
I have just finished my very first cooking course!


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone