Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Temperatures on Mars - Post-listening (2)

Wyobraź sobie, że dopiero co przybyłaś / przybyłeś na wycieczkę na Marsa. We wpisie na blogu:
- opisz jak przebiegła podróż na Marsa
- poinformuj jakie warunki pogodowe panują na tej planecie
- wyraź opinię na temat tego czy chciałabyś / chciałbys zamieszkać na Marsie

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Hello everyone,
I have just come to Mars!


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone