Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Temperatures on Mars - Post-listening (1)

Wyobraź sobie, że od niedawna jesteś mieszkanką / mieszkańcem Marsa. W e-mailu do przyjaciółki z Ziemi:
- wyjaśnij dlaczego zdecydowałaś / zdecydowałeś się przenieść na Marsa
- opisz warunki życia na Marsie
- zaproś ją w odwiedziny

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Rozpocznij swoją wypowiedź w następujący sposób.
Dear Mary,
As you know, I have moved to Mars a couple of days ago.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone