Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Temperatures on Mars - Pre-listening (3)

Zapoznaj się z treścią pytań i odpowiedz na nie.
1. What are the temperatures in your city / town during winter?
2. Where is Mars located?
3. What do you know about temperatures on Mars? Is it colder / warmer than in Poland?


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone